เขตปลอดอากรพาณิชยกรรม

วันที่: 28 ก.พ. 56
ขนาด: 38.50 KB
ประเภทไฟล์แนบ: MSExcel

พาณิชยกรรม รายชื่อเขตปลอดอากรและผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรพาณิชยกรรม ชื่อเขตปลอดอากร เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax incentives) รหัสเขตฯ เดิม - เขตฯ บริษัท ซีทีไอ คลังสินค้า จำกัด (สกท.) F-01-010-0555-0000 0555-0000 1 บริษัท ซีทีไอ คลังสินค้า จำกัด F-51-010-0555-0001 0555-0001 2 บริษัท เดอะไทยซิลค์ อินดัสตรีส์ จำกัด F-51-010-0555-0002 0555-0002 - เขตฯ เวสเทิร์น ดิจิตอล 3 (สกท.) F-01-014-0556-0000 0556-0000 1 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย)จำกัด F-51-014-0556-0001 0556-0001 - เขตฯ สุวรรณภูมิซิตี้ (สกท.) F-01-014-0593-0000 0593-0000 1 บริษัท สุวรรณภูมิซิตี้ จำกัด F-51-014-0593-0001 0593-0001 2 บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด ยังไม่มาลงทะเบียน 0593-0002 - เขตฯ กิ่งแก้ว LCL ฟรีโซน (สกท.) F-01-011-0594-0000 0594-0000 1 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด F-51-011-0594-0001 0594-0001 - เขตฯ ศูนย์กระจายสินค้าและเขตปลอดอากรยูนิไทย กม.23 (สกท.) F-01-011-0597-0000 0597-0000 1 บริษัท ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้า จำกัด F-51-011-0597-0001 0597-0001 - เขตฯ เค.เอส.เอ็ม.กรุ๊ป (สกท.) F-01-011-0630-0000 0630-0000 1 บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด F-51-011-0630-0001 0630-0001 - เขตฯ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค (สกท.) F-01-024-2849-0000 2849-0000 1 บริษัท ซากาวะ เอ็กซ์เพรส ไทยคอนเทนเนอร์ ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส จำกัด F-51-024-2849-0001 2849-0001 2 บริษัท อาโตเทค (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มาลงทะเบียน 2849-0002 3 บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด F-51-024-2849-0005 2849-0005 4 บริษัท รีนุส โปรล็อก โลจิสติกส์ จำกัด F-51-024-2849-0003 2849-0003 5 บริษัท ไอรอนแมน 4 บาย 4 (ไทยแลนด์) จำกัด F-51-024-2849-0007 2849-0007 6 บริษัท เรเกนวาลด์เทรด จำกัด ยังไม่มาลงทะเบียน 2849-0008 - เขตฯ บริษัท อจิลิตี้ จำกัด (สสล.) F-01-010-0558-0000 0558-0000 1 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด F-51-010-0558-0001 0558-0001 2 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด F-51-010-0558-0002 0558-0002 - เขตฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) F-01-011-1134-0000 1134-0000 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) F-51-011-1134-0001 1134-0001 2 บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพิจีคาร์โก้ จำกัด F-51-011-1134-0002 1134-0002 3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) F-51-011-1134-0003 1134-0003 4 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0004 1134-0004 5 บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0006 1134-0006 6 บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์(ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0008 1134-0008 7 บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จำกัด F-51-011-1134-0009 1134-0009 8 บริษัท โกลบอล ดิสทริบิวชั่น อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มาลงทะเบียน F-51-011-1134-0010 1134-0010 9 บริษัท ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0011 1134-0011 10 บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี(ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0012 1134-0012 11 บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด ยังไม่มาลงทะเบียน F-51-011-1134-0013 1134-0013 12 บริษัท แอร์ ดิสแพ็ช จำกัด ยังไม่มาลงทะเบียน 1134-0016 13 บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด F-51-011-1134-0018 1134-0018 14 บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0019 1134-0019 15 บริษัท ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส (ที.เอ็ม.ที) จำกัด F-51-011-1134-0020 1134-0020 16 บริษัท มัลคา-อามิท (ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0021 1134-0021 17 บริษัท ฮานชิน เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มาลงทะเบียน F-51-011-1134-0025 1134-0025 18 บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0026 1134-0026 19 บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด F-51-011-1134-0028 1134-0028 20 บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0029 1134-0029 21 บริษัท จีโฟร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0030 1134-0030 22 บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มาลงทะเบียน F-51-011-1134-0031 1134-0031 23 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด F-51-011-1134-0032 1134-0032 - เขตฯ ปตท. ศรีราชา (สทบ.) F-01-020-2631-0000 2631-0000 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) F-57-020-2631-0001 2631-0001 - เขตฯ เจดับเบิ้ลยูดีแหลมฉบัง (สทบ.) F-01-020-2847-0000 2847-0000 1 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจีสติกส์ จำกัด F-51-020-2847-0001 2847-0001 - เขตฯ เคอรี่ โลจิสติคส์ จำกัด (สทบ.) F-01-020-2873-0000 2873-0000 1 บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด F-51-020-2873-0001 2873-0001 - เขตฯ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 2 (สทบ.) F-01-020-2878-0000 2878-0000 1 บจก.ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) F-51-020-2878-0001 2878-0001 - เขตฯ เหมราชโลจิสติกส์พาร์ค (สทบ.) F-01-020-2879-0000 2879-0000 - เขตฯ ยูเซ็น แหลมฉบัง (สทบ.) F-01-020-2880-0000 2880-0000 1 บจก.ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) F-51-020-2880-0001 2880-0001 - เขตฯ ซี อี เอ โปรเจ็ค ฟรีเทรดโซน (สทบ.) F-01-020-2883-0000 2883-0000 1 บริษัท เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเชีย จำกัด F-51-020-2883-0001 2883-0001 - เขตฯ ออโต้ลอจิค แหลมฉบัง (สทบ.) F-01-020-2882-0000 2882-0000 1 บริษัท ออโต้ลอจิค จำกัด F-51-020-2882-0001 2882-0001 - เขตฯ สหเครนเซอร์วิส (สทบ.) F-01-020-2884-0000 2884-0000 1 บริษัท บางปะกง อินเตอร์เทรด จำกัด F-51-020-2884-0001 2884-0001 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.คอนซัลติ้ง แอนด์ พาร์ท F-51-020-2884-0002 2884-0002 3 บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด F-51-020-2884-0003 2884-0003 - เขตฯ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค 3 (สทบ.) F-01-020-2888-0000 2888-0000 1 บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด F-51-020-2888-0001 2888-0001 - เขตฯ เพชรบุรีเทอร์มินัล (ศภ.1) F-01-076-0529-0000 0529-0000 1 บริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด F-57-076-0529-0002 0529-0002 - เขตฯ อากิแบม (ศภ.4) F-01-090-5705-0000 5705-0000 1 บริษัท อากิแบม ออยล์ จำกัด F-51-090-5705-0001 5705-0001 - เขตฯ บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.สงขลา (ศภ.4) F-01-090-5706-0000 5706-0000 1 บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด F-57-090-5706-0001 5706-0001

Copyright © 2010, ThaiQuest Limited. All Rights Reserved.